NEEDS YOUR HELP!
I need someone who could contribute for improving the Tekkit server both build’s idea and against hacking.
My purpose to keep the server online 24/7 a safe and nice place to play without disputing,swearing,and destruction.

I always need least 3 Admin, 3 Moderator(MOD) and many good builders as possible
Are you interesting for contributions? Send me something about yourself to email: tk@xn.no, thanks
CAN’T BE SUCCESS WHITOUT YOUR HELP & COOPERATION!

TRENGER DIN HJELP!
Jeg trenger noen som kan bidra til å forbedre den Tekkit serveren både bygge idé og mot hacking.
Mitt formålet å holde serveren online 24/7 er et trygt og hyggelig sted å spille uten krangling, banning og ødeleggelse.

Jeg alltid trenger minst 3 Admin, 3 Moderator(MOD) og mange gode builder som mulig
Er du interessant for å bidrag? Send meg noe om deg selv til e-post:
tk@xn.no, takk
KAN IKKE BLI SUKSESS UTEN DIN HJELP & SAMARBEID!